Độc đáo nghề làm thổ cẩm của Người Hmông ở Sapa

Người Hmông ở Sapa là một trong những nhóm dân tộc thiểu số còn gìn giữ những kỹ năng độc đáo trong nghề làm thổ cẩm. Sau đây Thổ cẩm Lan Rừng xin giới thiệu clips đặc biệt để bạn hiểu thêm người Hmông làm thổ cẩm như thế nào: